av_instit-hydrotherapy-center-hotel-hdrvb 1920x477

Ευθύνη Ευαισθητοποίηση και βιωσιμότητα
στην καρδιά της Avène-les-Bains

Αναγνωρίζοντας τον ζωτικό ρόλο της φύσης και τον ισχυρό και ταυτόχρονα εύθραυστο χαρακτήρα της, καθώς επίσης την κοινωνική ευθύνη μας, έχουμε αναπτύξει πολλές δράσεις γύρω από τη λεκάνη απορροής του ποταμού. Κάθε μία από τις οντότητες του ιαματικού κέντρου δεσμεύεται, επομένως, από μεθόδους υπεύθυνης διαχείρισης και επιδιώκει να σημειώσει πρόοδο στη βελτίωση της συμβολής της στις προκλήσεις βιώσιμης ανάπτυξης. 

av_instit-village-avene2-drone-hdrvb-square 472x472

Οι φυσικοί χώροι

 • Στη δική μας γη, εφαρμόζουμε μηδενική φυτοκαλλιέργεια.
 • Η βιώσιμη διαχείριση και η παρακολούθηση της υγείας των δασών παρέχονται από τον ONF (Εθνικός Οργανισμός Δασών) και το CNPF (Εθνικό Κέντρο Δασικής Ιδιοκτησίας)3
 • Ο Δρυμός, ο οποίος έχει αναγνωριστεί ως καταφύγιο από τη Ligue de Protection des Oiseaux (LPO, Ένωση Προστασίας Πτηνών), φιλοξενεί σήμερα 63 είδη πτηνών - οκτώ περισσότερα σε σύγκριση με πριν από τρία χρόνια4.
 • Ο Δρυμός αναγνωρίζεται ως δυνητικό καταφύγιο για τις ενυδρίδες, ένδειξη της ποιότητας των υδάτων του 4.

Δεδομένα

3 - Το Office Nationale des Forêts (Εθνική Υπηρεσία Δασών) είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των κρατικών δασών του impluvium (εξαιρουμένων των θερμικών δρυμών) και το Centre National de la Propriété Forestière (Εθνικό Κέντρο Δασικής Ιδιοκτησίας) είναι υπεύθυνο για τα ιδιωτικά δάση 

4 - Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2019 της Ligue de Protection des Oiseaux (Ένωση Προστασίας Πτηνών).

 

Η λεκάνη της Avène-les-Bains

 • Το 86% των αγορών που πραγματοποιούνται στη ιαματική τοποθεσία πραγματοποιούνται από τοπικές επιχειρήσεις στη Γαλλία και σχεδόν το 50% αυτών των αγορών πραγματοποιούνται στην περιοχή Occitanie1.
 • Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις του impluvium της Avène συνοδεύονται από διαδικασία συνεχούς βελτίωσης των πρακτικών τους μέσω γεωργικών διαγνώσεων.

 

 • Η μονάδα παραγωγής της Avène αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη στην κοινότητα δήμων Grand Orb και τον 10ο στο διαμέρισμα Hérault2.
 • Το 80% των εργαζομένων της θερμικής τοποθεσίας (εγκαταστάσεις παραγωγής, ιαματικά λουτρά και ξενοδοχείο) διαμένουν σε ακτίνα 30 χλμ. γύρω από την Avène-les-Bains (τρίγωνο Bédarieux, Lodève και Ceilhes).

Πηγές και δεδομένα

1- Δεδομένα 2019 - αγορές σε τοποθεσίες της Avène: μονάδα παραγωγής, ιαματικά λουτρά και ξενοδοχείο

2- Δεδομένα 2019 από το Εμπορικό Επιμελητήριο Occitanie

av_instit-thermal-park2-drone-hdrvb
av_instit-water-research-center-hdrvb-475x475

Το Κέντρο Υδάτινων Ερευνών

 • 40.000 έλεγχοι διενεργούνται κατά μέσο όρο σε ετήσια βάση από το Κέντρο Υδάτινων Ερευνών ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα του ιαματικού Νερού της Avène.
 • Οι έλεγχοι είναι εγγυημένοι από τη διαπίστευση ISO 170255.
 • Εκπαιδεύουμε τους επισκέπτες μας σχετικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων .

Δεδομένα

5- Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται από το Κέντρο Υδάτινων Ερευνώνείναι εγγυημένα αξιόπιστοι και αμερόληπτοι. Η διαπίστευση αυτή, η οποία απονέμεται από την COFRAC για τις δραστηριότητες δειγματοληψίας, τις φυσικοχημικές και τις μικροβιολογικές αναλύσεις, κατατάσσει το Κέντρο Υδάτινων Ερευνών στο ίδιο επίπεδο αριστείας με φορείς που είναι υπεύθυνα για τον υγειονομικό έλεγχο του πόσιμου Νερού.

 

Το Κέντρο Υδροθεραπείας Avène

 • Το Κέντρο Υδροθεραπείας Avène ήταν το πρώτο δερματολογικό υδροθεραπευτήριο που πιστοποιήθηκε με AQUACERT HACCP Thermalisme® το 20106
 • Το μοναδικό γαλλικό κέντρο υδροθεραπείας όπου το Νερό των ιαματικών πηγών παρακολουθείται από Κέντρο Υδάτινων Ερευνών
 • Περισσότεροι από 300 ασθενείς υποβάλλονται καθημερινά σε θεραπείες στο Κέντρο Υδροθεραπείας Avène.

Δεδομένα

6- Πιστοποιεί την υγειονομική ασφάλεια του Νερού των ιαματικών πηγών και της χρήσης του, στο πλαίσιο των ιαματικών θεραπειών που παρέχονται σε επισκέπτες των λουτρών (υγιεινή των λουτρών, συμμόρφωση με πρότυπα και πρωτόκολλα, μικροβιολογική παρακολούθηση του Νερού των ιαματικών πηγών, ιατρική παρακολούθηση των επισκεπτών των λουτρών).

 

 

AV_instit-hydrotherapy-center-close-hd 472x472
AV_instit-hotel-solar-panels-hd 472x472

Η μονάδα παραγωγής

 • Η μονάδα παραγωγής της Avène έχει πιστοποιηθεί με ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείρισή της από το 2017.
 • Το 100% της κατανάλωσης ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χωρίς άμεσες εκπομπές CO2².

 

 • Η κατανάλωση Νερού της πόλης έχει μειωθεί στο μισό από το 2012⁸.
 • Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το τελικό στάδιο της γραμμής παραγωγής αεροζόλ κατασκευάστηκε με βάση την πειραματική προσέγγιση NF Haute Qualité EnvironnementaleTM (υψηλή περιβαλλοντική ποιότητα) για τα βιομηχανικά κτίρια⁹.

Δεδομένα

8 - Μονάδα παραγωγής και Κέντρο Υδροθεραπείας, έναντι 2019

9 - Πιστοποιημένο από τη Certivéa, διαπιστευμένο φορέα COFRAC - η πειραματική προσέγγιση HQE™ αποτελεί εθελοντική διαδικασία για την κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων. Αντανακλά την ισορροπία ανάμεσα στον σεβασμό του περιβάλλοντος, την ποιότητα ζωής και τις οικονομικές επιδόσεις μέσω σφαιρικής προσέγγισης και πιστοποιεί ότι το κτίριο επιτυγχάνει υψηλότερο επίπεδο από αυτό των ισχυόντων κανονισμών. Χρησιμοποιείται για έλεγχο των επιπτώσεων στο εξωτερικό περιβάλλον μέσω οικολογικής κατασκευής (αρμονική σχέση των κτιρίων με το άμεσο περιβάλλον τους, ολοκληρωμένη επιλογή κατασκευαστικών διαδικασιών και προϊόντων, χώρο χαμηλής όχλησης κ.λπ.) και οικολογικής διαχείρισης (διαχείριση της ενέργειας, του Νερού, της διάθεσης αποβλήτων, της διατήρησης και της συντήρησης, κ.λπ.)

Το ξενοδοχείο

 • Το ξενοδοχείο διαθέτει βιοκλιματικό σχεδιασμό και μέρος του ζεστού Νερού που χρησιμοποιείται παράγεται με χρήση ηλιακών συλλεκτών, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην οροφή.
 • Το 80% των φρέσκων προϊόντων που σερβίρονται στο ξενοδοχείο παράγονται σε ακτίνα μικρότερη των 100 χιλιομέτρων7.
 • Το 82% των αποβλήτων επαναχρησιμοποιείται ή ανακυκλώνεται7.

Δεδομένα

7- δεδομένα 2019

 

 

AV_instit-avene-production-unit2-hd 472x472
Επιστροφή στην κορυφή