av_instit-biodiversity-impluvium-hdrvb-square_1440x370

Προστατευόμενη λεκάνη Το impluvium της Avène, στην καρδιά ενός φυσικού περιβάλλοντος και μιας προστατευόμενης βιοποικιλότητας

Το impluvium αποτελεί γεωγραφική περιοχή που συμβάλλει στην τροφοδοσία ενός ποταμού με Νερό.
Η Avène αποτελεί τεράστια περιοχή, η οποία βρίσκεται εντός του Περιφερειακού Φυσικού Δρυμού Haut-Languedoc, όπου το βρόχινο Νερό διηθείται στο υπέδαφος.

Κάθε σταγόνα που διεισδύει στη γη θα τροφοδοτεί την πηγή της Avène έπειτα από ένα υπόγειο ταξίδι άνω των 50 ετών, σε βάθος 1500 μέτρων. Για να διασφαλιστεί η ποιότητα του Νερού αυτού στην πηγή, πρέπει να προστατευθεί το φυσικό περιβάλλον που το περιβάλλει.
Για τους λόγους αυτούς, οι ανθρώπινες δραστηριότητες γύρω από το impluvium είναι πολύ περιορισμένες και αυστηρά ελεγχόμενες.

  • <span class="ezstring-field">av_instit_environnement_avene2©studiochevojon_368x460</span>
  • <span class="ezstring-field">av_instit-thermal-park-hdrvb-square_368x460</span>
  • <span class="ezstring-field">av_instit_environnement_avene3©studiochevojon_368x460</span>

Μια μοναδική τοποθεσία

av_instit_environnement_avene7©studiochevojon 473x590

 

Τι καθιστά το impluvium της Avène τόσο ιδιαίτερο

Από εδώ ξεκινάει το ταξίδι του Ιαματικού Νερού της Avène. Λόγω της γεωγραφικής θέσης του στο σταυροδρόμι του μεσογειακού, του ορεινού και του ηπειρωτικού κλίματος στην άνω κοιλάδα του Orb, το impluvium της Avène είναι πραγματικά μοναδικό

Το βρόχινο Νερό ρέει στη λεκάνη και κάνει ένα μακρύ ταξίδι στα υπόγεια βάθη της. Καθώς προχωρά, θερμαίνεται και εμπλουτίζεται με βιολογικά και μεταλλικά στοιχεία τα οποία παρέχουν τις καταπραϋντικές, αντιερεθιστικές και μαλακτικές ιδιότητές του.

Επιφάνεια και βάθη του impluvium

Η λεκάνη έχει έκταση 27 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το ανάγλυφο είναι ιδιαιτέρως έντονο μεταξύ του Κέντρου Υδροθεραπείας Avène σε υψόμετρο 340 μέτρων και των υψηλότερων κορυφών στα 1022 μέτρα.

Παρόλο που ετησίως βρέχει κατά μέσο όρο 1200 χιλιοστά Νερού, μόνο ένα μέρος αυτού του Νερού διεισδύει βαθιά στο έδαφος για να δημιουργηθεί αργότερα το Ιαματικό Νερό της Avène.

Το άλλο μέρος παραμένει σε μικρό βάθος και τροφοδοτεί τις λεκάνες απορροής Νερού της περιοχής.

Όλες οι δραστηριότητές μας λαμβάνουν χώρα με σεβασμό προς τη βιοποικιλότητα.

Séverine Roullet-FurnemontΕπικεφαλής ΕΚΕ και βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου Pierre Fabre

Μια πράσινη τοποθεσία

Οι περιφερειακοί φυσικοί δρυμοί έχουν ένα μοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται στην ανάδειξη και προστασία της φυσικής κληρονομιάς, η οποία θεωρείται πλούσια και εύθραυστη. Το impluvium της Avène επωφελείται έτσι από τα μέτρα προστασίας της πανίδας και της χλωρίδας, των υδάτων και του εδάφους του Περιφερειακού Φυσικού Δρυμού Haut-Languedoc

Το 76% του πάρκου αποτελείται από δάση, με μείγμα φυλλοβόλων (βαλανιδιά, οξιά, καστανιά) και κωνοφόρων (πεύκο και έλατο douglas) δένδρων.

Η γεωργική γη αντιπροσωπεύει το 22% της έκτασης και χρησιμοποιείται κυρίως για βοσκότοπους και κτηνοτροφικές καλλιέργειες.

av_instit-biodiversity-impluvium-hdrvb-square_600x600
av_instit-biodiversity-hdrvb-square_472x580

Δάση προστασίας υπόγειων υδάτων

Τα δένδρα που περιβάλλουν τη λεκάνη της Avène διατηρούν το έδαφος υγρό και είναι απαραίτητα για την προστασία της ακεραιότητας των υδάτινων πόρων μας.

Για τον λόγο αυτόν, από το 2018, εκμεταλλευόμαστε την εμπειρογνωμοσύνη και τις συστάσεις του Organisme National des Forêts (Εθνικού Οργανισμού Δασών, ONF) για να μας βοηθήσει να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη διαχείριση του δασικού πάρκου.

Για να διατηρηθεί η βιοποικιλότητας και των ζωικών ειδών που ζουν εκεί, η περιοχή Avène-les-Bains έχει εγκριθεί ως καταφύγιο LPO από τη Ligue de Protection des Oiseaux (Ένωση Προστασίας Πτηνών).

av_instit-water-research-center-hdrvb-square_600x600
AV_Institutional_Instagram_Post_Quarter3-2018_Water Laboratory_High-resolution_4_600x600

Ο ρόλος του Κέντρου Ερευνών Υδάτων

Το Κέντρο Υδάτινων Ερευνών εγγυάται την ποιότητα του Ιαματικού Νερού της Avène και τη συνέχιση της ύπαρξης της πηγής του

Αυτό το ερευνητικό κέντρο διαθέτει επίσης λειτουργίες παρατήρησης, ανάλυσης και πληροφόρησης για το Ιαματικό Νερό της Avène και της λεκάνης του.

Η προστασία της πηγής και του impluvium της Avène σημαίνει ότι πρέπει να δράσουμε στην ίδια την πηγή, στο σχηματισμό του Νερού, στα εδάφη, στα δάση και στους υδάτινους πόρους της περιοχής.

API'A, Ένωση για τη Διατήρηση του Impluvium Ύδατος της Avène

Για περισσότερα από 30 χρόνια, έχουμε καταστήσει την ποιότητα και τα οφέλη του Ιαματικού Νερού της Avène κεντρικό μέλημά μας. Η προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, μέσα στα οποία γεννιέται και ζει αυτός ο μοναδικός πόρος, είναι απαραίτητη. Η API'A δημιουργήθηκε στις 22 Μαρτίου 2021, με δική μας πρωτοβουλία, σε συνεργασία με το Δημαρχείο της Avène, με στόχο να συμβάλει στη διατήρηση του Impluvium, με τη συμβολή των ενδιαφερόμενων φορέων της περιοχής. Για να γίνει αυτό, καθώς επίσης για να ορίσουμε το έργο και τις εργασίες που θα εκτελεί η ένωση, ζητήσαμε της συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο του σχεδιασμού.

av_instit_environnement_avene8©studiochevojon 473x473
av_instit_environnement_avene6©studiochevojon 473x473

Το έργο της Ένωσης API'A

Η API'A θα διευκολύνει τις τοπικές πρωτοβουλίες για προστασία των υδάτινων πόρων του Impluvium. Η ένωση θα υλοποιεί περιβαλλοντικές δράσεις και δράσεις ευαισθητοποίησης, ιδίως στους τομείς βιώσιμης διαχείρισης δασών, υπεύθυνης γεωργίας και διατήρησης της τοπικής βιοποικιλότητας. Οι πρώτες εργασίες της ένωσης θα είναι ατομικές διαγνώσεις, σε 10 εθελοντικές δασικές ιδιοκτησίες της περιοχής, ώστε να καθοριστούν οι τομείς βελτίωσης για τη βιώσιμη διαχείριση των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων, τη βελτιστοποίηση της ανακύκλωσης των γεωργικών πλαστικών αποβλήτων και τη χρηματοδότηση εξοπλισμού για βελτίωση της διαχείρισης των γεωργικών λυμάτων.

Επιστροφή στην κορυφή